Endüstriyel binalar

Endüstriyel ve kurum yapılarının oluşum, projelendirilmesi gibi bir çok projenin yapım ve oluşumunda direk rol alan TESİS inşaat, sektöründe lider ve akıcı iş gücü ile her zaman hizmete hazır